Protocol Covid-19

Abans d’anar al pavelló

 • El jugador/a i els entrenadors es mesuraran la temperatura corporal. Si aquesta supera els 37 graus trucarà al coordinador esportiu i no assistirà a l’entrenament.
 • L’entitat farà emplenar i signar per duplicat (en full de paper) a tots els seus esportistes i personal tècnic, o bé, als seus tutors si són menors d’edat, la declaració de responsabilitat segons el format que facilitarà l’IMELO, que és una adaptació del proposat per la SGEAF. Un cop complimentat, en lliurarà una de les còpies al responsable d’instal·lacions de l’IMELO, ordenades per grups d’activitats estables i permanents que han d’incloure també les dels seus responsables. Aquestes declaracions responsables generaran una base de dades que s’utilitzarà per fer el control d’accessos, impedint l’entrada a qualsevol persona que no l’hagués lliurat.
 • El responsable del club (coordinador i/o entrenador/a) haurà de tenir una llista dels assistents als entrenaments i els seus telèfons de contacte.


Anem al pavelló

 

 • És obligatori l’ús de la mascareta fins l’entrada a la pista.
 • És obligatori rentar-se les mans a l’entrada i a la sortida dels pavellons.
 • És obligatori el canvi de calçat abans d’entrar a la pista.
 • Sempre que sigui possible es mantindrà la distància de seguretat (1,5m) entre els esportistes en la seva permanència a les instal·lacions, exceptuant els moments de la pràctica esportiva, on la distància a mantenir es regirà pel protocol de club i supeditat a les indicacions de cada federació.
 • Màxim 15 esportistes per pista.
 • Els jugadors/es i entrenadors/es no tocaran cap element del pavelló durant el camí de la pista: portes, parets, etc…


Equipament dels jugadors/ores
 

 • Mascareta
 • Roba d’entrenament
 • Calçat només per carrer
 • Calçat només per entrenar
 • Ampolla d’aigua individual
 • Tovallola individual
 • Roba per canviar-se si un cop acabat l’entrenament el jugador/a es vol dutxar

 

Sobre el vestuaris

 • Com a norma general es recomana la NO utilització dels vestuaris de les IEMS, si bé, i sempre respectant els aforaments publicats (distància de seguretat 1, 5 metres), podran utilitzar els serveis de dutxes aquells esportistes que presentin alguna necessitat especial…. ser de fóra d’Olot, dificultats per dutxar-se a casa seva, etc…
 • En tot cas, si un equip vol utilitzar el vestuari, haurà de respectar els aforaments establerts (si cal haurà de fer torns). Els vestidors no podran ser utilitzats per més d’un equip de manera simultània, i entre un ús i l’altre haurà de passar el servei de neteja per fer una neteja a fons amb desinfecció. Per aquest motiu es fa imprescindible la màxima celeritat a l’hora de dutxar-se i canviar-se.

 

Sobre el material

 • Abans d’acabar l’entrenament els entrenadors/es amb l’ajuda de tots els jugadors/es desinfectaran, amb l’esprai desinfectant i paper,  tot el material que hagin utilitzat durant la sessió.

 

Sobre el personal del club 

 • Totes les persones que NO formin part de cap grup estable, coordinador, junta, etc… sempre portaran la mascareta mentre estiguin dins de la instal·lació.
 • El càrrec obligatori de responsable d’higiene i responsabilitat del CLUB VÒLEI OLOT serà en Quel Roca.

 

Davant un possible cas de Covid-19

 • Trucar al 061 i/o anar al CAP de referència
 • Avisar a l’entrenador/a
 • L’entrenador/a avisarà al responsable Covid -19 del club
 • L’equip i el club es posarà a disposició del rastrejadors i prendrà les mesures que determinin les autoritats sanitàries